Запрошення на навчання

в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

 

Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання університет здійснює оцінку відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання на підставі поданих ним документів (перекладених українською мовою), зокрема:

1)   заяви-анкети;

2)   мотиваційного листа;

3)   копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;

4)   копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

5)   копії документа про результати незалежного тестування (за наявності);

6)   письмової згоди на обробку персональних даних;

7)   копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).

 

Реєстрація оформлених університетом запрошень здійснюється уповноваженим державним підприємством в електронному журналі.

 

Уповноважене державне підприємство протягом п’яти робочих днів з дати отримання від університету заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє відомості, внесені університетом, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення університету для подальшого видрукування на бланку запрошення.

 

У реєстрації поданого університетом запрошення в електронному журналі може бути відмовлено, якщо запрошення було видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі.

 

Університет направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

 

Запрошення заповнюються навчальним закладом українською та англійською мовами друкованим способом.

 

Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.

 

Уповноважене державне підприємство на підставі даних електронного журналу щотижня надає відповідним дипломатичним представництвам та консульським установам України інформацію щодо зареєстрованих запрошень (візову підтримку).